Forældredag

Forældredag på Hjortholm Kostskole 

Programmet bliver sådan:

14.30.  Ankomst - vi mødes i bogrupperne

15 - 16.00  Fremvisning på skolen

16 - 17.30 Samvær i bogrupperne 

17.30 - 18.30 Fællesspisning i spisesalen

18 - 18.30  Hjemrejse og god weekend