Andre studerende

Hjortholm Kostskole modtager - i det omfang det er praktisk muligt - praktikanter i vores arbejdsfunktioner.

Henvendelse kan rettes til forstander Aksel Christensen mail akc@gentofte.dk eller telefon 30 10 07 01.