Lærerstuderende

Hjortholm Kostskole modtager lærerstuderende i praktik.

Det er en forudsætning for at komme i praktik på Hjortholm Kostskole, at den lærerstuderende har været til samtale med praktiklæreren vedrørende, undervisningen af elever med særlige behov.

For at lave aftale om forsamtale kontaktes:
Skoleleder Jimmy Adler Thomsen, mail jitn@gentofte.dk, telefon 30 10 07 02

Den lærerstuderende er ansvarlig for samarbejdet med praktiklæreren og de medstuderende tilrettelægger sit praktikstudium i henhold til studieordningens bestemmelser.

Praktiklæreren er den pædagogisk ansvarlige i henhold til skolens og seminariets bestemmelser og er den lærerstuderendes vejleder, generelt og specielt vedrørende planlægning af undervisning og efterbehandling af undervisning = ”vejledningstimer”, jf. seminariets materiale herom.

Skolelederen er den lokalt ansvarlige for praktikkens planlægning og gennemførelse.

Seminarielæreren er den lærerstuderendes faglige vejleder.

Seminariets praktikledere er de overordnet ansvarlige for praktikken.