Socialrådgiver

Hjortholm Kostskole - et helhedstilbud til udsatte børn, unge og deres forældre

 

Hjortholm Kostskole er en moderne døgninstitution, med intern skole, der tilbyder pædagogisk-psykologisk behandling i et anerkendende miljø mhp udvikling, læring og trivsel.

 

Målgruppen er børn i skolealderen med særlige behov.

Børnene lever typisk med psykosociale og skolefaglige udfordringer.

Ligesom nogle er diagnosticeret med ADHD og lettere nedsat kognitiv funktion.

 

Hjortholm Kostskole tilbyder desuden pædagogisk-psykologiske udredninger, samværsopgaver, legeterapi, dagbehandling, forældrecoaching og akutanbringelser.

 

Vi er inspireret af den systemiske og anerkendende tilgang.

Vores udgangspunkt er, at børnene gør det bedste, de kan i den givne situation og at læring foregår i relationer. Vi arbejder derfor hele vejen rundt om børnene og har meget fokus på, at samarbejde med forældrene og socialrådgiverne samt børnenes øvrige netværk.

 

Børnene bor i små bogrupper, med jævnaldrende. Der kan bo 6-8 børn i en bogruppe.

Bogrupperne er centret om en fællesstue og køkken og alle børn har eget værelse.

 

Børnene går som regel i den interne skole, som tilbyder hele fagrækken, det vejledende timeantal og undervisning ud fra undervisningsministeriets fælles mål.

Der er små klassestørrelser og der er to- lærerordning i alle lektioner.

 

Eleverne vil typisk afslutte med folkeskolens afgangsprøve FP9 og en uddannelsesplan.

 

Visitation – henvendelse til:

  

 

Forstander
Morten Ravn
Telefon: 30 10 07 01
Mail: mrv@gentofte.dk

 

Fungerende skoleleder
Henrik Hansen
Telefon: 30 10 07 04
Mail: hhan@gentofte.dk

 

Døgn takster 2019

Døgn 2.510 kr.
Ungegruppe 1.905 kr.
Uledsagede flygtninge 2.484 kr.
Undervisning 995 kr.
Dagbehandling incl. undervisning 1.657 kr.
Samvær på Hjortholm min. 5 timer (tilkøb af timer 382 kr. pr. time) 1.910 kr.
                                                      

 

Opsigelsesvarsel følger bilag 1 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 punkt 4.2