Socialrådgiver

Hjortholm Kostskole - et helhedstilbud til anbragte børn

Hjortholm Kostskole er en selvejende døgninstitution, der har driftsaftale med Gentofte Kommune. Vi er beliggende i Fuglebjerg ved Næstved og har 30 døgnpladser, fordelt på 4 huse samt intern skole med 25 pladser.

Målgruppe
Hjortholm Kostskole indskriver normalt begavede børn med særlige behov.

De lever typisk med psykosociale vanskeligheder samt nogle tillige med ADHD og deraf afledte emotionelle, sociale, koncentrations - og indlæringsvanskeligheder.

Målsætning
Vi ønsker at skabe et miljø, hvor børnene kan udvikle sig socialt, fysisk, psykisk og fagligt. Vi ønsker at give børnene kompetencer, der giver dem de bedst mulige chancer for senere at etablere en tilværelse uden eller med mindst mulig støtte. 

Metode
Vi arbejder i et anerkendende miljø og vi træner vores personale heri. Personalet bliver løbende uddannet i anerkendende pædagogik og i systemisk tænkning. Den helt afgørende tilgang til eleverne er at skabe relationer, der kan understøtte det pædagogiske arbejde. Derfor har relationsarbejdet en stor plads i det pædagogiske arbejde.

Der arbejdes også med børnenes indbyrdes relationer i bestræbelsen på at skabe tillid hos det enkelte barn til, at det også i det omgivende samfund tør nærme sig og have tillid til andre mennesker.

Intern skole
I overensstemmelse med udviklingsplanen undervises eleverne i små klasser med 4 til 8 elever.
Det sikres, at eleverne hele tiden er omgivet af tydelige og kendte voksne, der kender elevernes særlige problemer, og som derved sikrer, at hele undervisningsdagen foregår i forudsigelige og kendte rammer. Skolen er normeret til at varetage vidtgående specialundervisning for at sikre, at alle elevers indlæringsmæssige behov kan dækkes.
Undervisningen tilrettelægges på baggrund af test og individuelle undervisningsplaner, hvor den enkelte elevs specifikke problemstillinger er belyst. Den individuelle undervisningsplan beskriver endvidere, hvordan den pågældende elev bedst kan undervises, så de undervisningsmæssige mål kan opnås. Eleverne afslutter med folkeskolens afgangsprøve og en uddannelsesplan.

Alder
Vi modtager elever i den skolepligtige alder.

Akut anbringelse
Vi indskriver børn og unge akut. Kontakt os for nærmere information.

Vi tilbyder udredning i en observationsperiode på 3 til 6 måneder. Perioden afsluttes med en pædagogisk rapport, en psykologisk rapport samt en skoleudtalelse indeholdende bl.a. faglige tests.

Takster (2019)

 Døgn  2.510 kr. pr. døgn
 Døgn - ungegruppe  1.905 kr. pr. døgn
 Døgn - uledsagede flygtninge  2.484 kr. pr. døgn
 Skole     995 kr. pr. døgn

Kontakt os på telefon 30 10 07 00