Bogrupper

Bogrupper

Børnene bor i forskellige huse fordelt efter alder, så personalet kan tage hensyn til, hvad de forskellige aldersgrupper har brug for.

Bogrupperne har Ø-navne. Hver bogruppe er delt op i 2 mindre grupper på 5-6 børn.

  • Børn op til 12 år på Enø.
  • Unge mellem 13 og 15 år bor på Sprogø eller Sejerø.
  • I ungegruppen bor unge i en overgangsfase mellem et ophold på Hjortholm Kostskole og et selvstændigt liv for sig selv.

Alle børn har deres eget værelse. De kan enten have deres egne møbler med eller bo med vores møbler.

Livet på Hjortholm Kostskole
Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn, og inden barnet flytter ind, drøfter vi nøje hvad barnet har brug for med barnets kommune og med forældrene.

Efter en observationsperiode på tre måneder, udarbejder vi en plan for det behandlingsmæssige arbejde, som drøftes med den anbringende kommune og med forældrene.

Både når vi samarbejder med barnet eller familien, fokuserer vi på de kompetencer, barnet har.

Hverdag
Børnene har brug for en stabil struktur i deres hverdag. Derfor forløber de fleste dage efter en fast plan.

Alle børn spiser morgenmad i deres bogruppe. Nogle af de store børn hjælper med at lave morgenmad sammen med en voksen.

Klokken 8.00 er alle i skole. I løbet af formiddagen får de frugt fra køkkenet. Klokken 11.30 spiser eleverne et varmt måltid i spisesalen.
De børn, som ikke har mulighed for at deltage i spisningen, for bragt det varme måltid til deres bogruppe.

For alle børn
er der en lektietime om eftermiddagen, og de børn, der ikke har nogen lektier for, kan slappe af på deres værelse, mens der er ro i huset.

Pædagogerne er rundt ved alle børnene om eftermiddagen og taler med dem om, hvad de skal resten af dagen. På den måde er både børn og pædagoger sikre på, at der er styr på eventuel transport, sportstøj eller andet. Disse møder giver også børnene en ro, ved at de er alene med en voksen.

Når skoledagen begynder og afsluttes, kommer lærerne på afdelingen, hvor de har overlap med pædagogerne. Det giver begge personalegrupper et overblik over, hvordan resten af børnenes hverdag er. Nogle gange hjælper lærerne også børnene med lektierne.

Klokken 18.00 spiser børnene aftensmad i deres bogruppe. Aftensmaden vil i hverdagene som hovedregel været et koldt måltid.

Om aftenen kan børnene gå til forskellige aktiviteter ude i byen eller på Hjortholm Kostskole.

Alle børnene har en individuel sengetid, men der skal være ro på alle værelser efter klokken 22.00.

Fritid
Det er vigtigt at børnene får en så alsidig fritid som muligt. Derfor har vi en række tilbud til dem. Når børnene er klar til det, skal de så vidt muligt have en fritidsaktivitet udenfor Hjortholm.

Det kan være idrætsaktiviteter, rideklub, spejder, ungdomsskole, knallertkørekort eller ture til forskellige aktiviteter, som man synes er spændende. Vi lægger meget vægt på idrætsaktiviteter i børnenes fritid.

Vi har vores egen swimmingpool og en streetbasketbane, hvor børnene også kan spille (rulleskøjte)hockey. Herudover spiller hjemlig hygge også en stor rolle, hvad enten det er fælles i huset eller på børnenes værelser.
I weekenden kan børnene også hjælpe pædagogerne med at lave aftensmad, hvis de har lyst til det.

Relationer
Vi tror på at læring og udvikling sker i relationer. Derfor har hvert barn en primærpædagog, der har særligt fokus på deres omsorg, selvværd, skole og så videre. Primærpædagogen samarbejder også med forældrene og har styr på, hvor barnet er i weekenderne.

Mens børnene er små, sørger primærpædagogen sammen med børnene for at købe nyt tøj til dem, hvis forældrene gerne vil have det.

Opfølgning
To gange årligt holder vi behandlingskonference omkring det enkelte barn. Her mødes afdelingslederen, primærlærer og primærpædagog for at drøfte, hvordan barnet trives såvel i skolen som på afdelingen.

En gang årligt skriver skolen en udtalelse, og afdelingen skriver en statusrapport, som bruges som omdrejningspunkt på disse møder.

Efter behandlingskonferencen
holder forældre, sagsbehandler, primærpædagog, primærlærer og afdelingsleder statusmøder, hvor de beslutter, hvad barnet skal arbejde med i det kommende halve år.

Herudover holder primærlærer og primærpædagog løbende møder, og nogle gange deltager barnet også i møderne. Når barnet også deltager i møderne, kaldes de trekantssamtaler.

Vi hylder princippet om små enheder i en stor institution.