Pædagogisk syn

På Hjortholm kostskole ser vi adfærd som invitationer til fælles udvikling. Vi tror på at alle gør deres bedste de kan i den givne situation. 
 

Essensen af vores pædagogiske syn er, at børn ikke ér problemet, de viser problemet. 

Vi anser adfærd som kommunikation og er på udkig efter de invitationer som adfærden giver, til at løse og lære i fællesskab frem for eksklusion. Det er afgørende for os at etablere sammenhænge, hvor børn og unge på Hjortholm oplever de lykkedes - som individ og i fællesskab med andre.

Barnet og den unges adfærd ser vi som en reaktion og kommunikation, der fortæller den professionelle at det ikke har været muligt, for barnet/unge at håndtere den aktuelle situation. Vores medarbejdere er trænet og uddannet i at arbejde metodisk med affektfokus, hvor nøgleordet er at bevare roen og regulere sit eget og barn/unges affektniveau og aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter.

Med low arousel tilpasser medarbejderne deres kommunikation, handlinger og krav til det enkelte barn/ung, så vedkommende undgår at havne i kaos. Vi tror på at ressourcer er situationelle. Børn og unge, der kan opføre sig ordentlig, gør det.