Intern uddannelse

På Hjortholm ønsker vi, hele tiden, at styrke og udvikle fagligheden. Derfor er personalet løbende igang med intern uddannelse, med både interne og eksterne undervisere. 
Undervisningen er tilrettelagt, så den matcher den specifikke personalegruppe og de arbejdsområder, som deres hverdag omhandler.

4-5 gange om året holder Hjortholm Kostskole interne uddannelsesdage, hvor både lærere, pædagoger og ledere samles om et fælles fagligt fokus.

I 2019  var temaet afstemt pædagogik  og low arausel metoder (teori Bo Heilskov), og i 2020 er alle certificerede i ”Spillerum”, som er et dialogredskab udarbejdet af socialstyrelsen til pædagoger omkring samtale med børn og unge, hvor temaer som lyst, ulyst, frivillighed og tvang kan bistå med at forebygge og opsporer seksuelle overgreb og vold. 

I 2021 er vi i gang med en proces omkring resultatdokumentation, hvor vi sætter fokus på dokumentation af progression og på, at der skal være en rød tråd fra handleplan - til fokuspunkter  - og til den daglige dokumentation.

Sideløbende med den interne undervisning deltager personalet i relevante eksterne kurser.