Faglig dokumentation

På Hjortholm arbejder vi med at bevidne vores børn og unges liv, udvikling og oplevelser.
Vi arbejder med deres individuelle udviklingsområder gennem resultatdokumentation i fagsystemet 'Sofus'

Det er af højeste prioritet, at vi kan dokumentere og derved også kvalificere det behandlingsarbejde, der foregår på Hjortholm Kostskole.

Det handler først og fremmest om børnene og de unge, så vi sammen hele tiden kan følge deres udvikling og se hvad der virker -og får dem til at lykkedes, og deraf give mulighed for at tilpasse praksis løbende.

Vi arbejder systematisk omkring dokumentation af udvalgte fokuspunkter, der relaterer sig til ICS (integrated Children´s system), der er en helhedsorienteret tilgang med børn og unge, der har særlige behov.

Sammenhæng i dokumentationen

På Hjortholm kostskole er det vigtigt for os, at der er sammenhæng i barnet/den unges liv – også i dokumentationen. Derfor er de også inddraget i dokumentationsprocessen og der lyttes til, hvad de syntes er vigtige udviklingspunkter i deres liv.

Vi vægter altid højt, at der er en rød tråd fra barnet/unges handleplan og til de fokuspunkter, der arbejdes med på daglig basis. Det er også disse punkter der dokumenteres ud fra. Vi arbejder kvalitativt ved at fordybe os i fokuspunkterne og de udviklingsmuligheder, der her ligger for det enkelte barn og vi progressionsscorer resultaterne af de opstillede mål.

Tværfaglig opfølgning på dokumentationen

Mindst hver 6 måned afholdes intern konference faciliteret af vores interne psykolog og behandlingsansvarlige for hvert barn. Disse konferencer følges op af yderligere 2 årlige evalueringsmøder, hvor dokumentation og effekt evalueres og fokuspunkterne justeres eller fjernes, hvis målet er nået. Det er altså minimum hver 4. måned, det samlede dokumentation vurderes. Løbende stillingstagen og justering til igangværende indsatser for hvert fokusområde sker af kontaktpædagog og kontaktlærer.

Statusmøder på baggrund af dokumentation

Hver 6. måned afholdes der statusmøde, hvor hvert barn/ung, deres familie, sagsbehandler fra anbringende kommune, skole og bo-gruppe mødes for at tale om udvikling, trivsel, læring og evaluering af anbringelsens sidste 6 måneder.