Sikkerhed og indgreb i selvbestemmelsen

På Hjortholm arbejdes der affektivt med børn og unge, der har tidlige traumer og sociale udfordringer. Alle menneskelig følelser kan vise sig og derfor arbejder pædagoger og lærere professionelt med at sikre børnenes personlig sikkerhed - også de få gang hvor indgreb i selvbestemmelsen kan være nødvendig.

Lov om voksenansvar, er den lov, der under særlige omstændigheder kortvarigt tillader en pædagog, at bruge fysisk magt eller lave indgreb i et barn eller unges selvbestemmelsesret.

Det er en tydelig rettesnor at gå efter: "Er barnet eller den unge til fare for sig selv eller andre?"

  • Er svaret ja, så kan og skal man gribe ind.
  • Er svaret nej, er det pædagogik, ikke magt, der skal trækkes op af værktøjskassen.

Mindstemiddelprincíp betyder at der skal bruges præcis så lidt magt der skal til, for at sikre barnet eller den unge ikke længere er til skade for sig selv eller andre.

Når loven er på plads, så skal også metoden og tilgangen være i orden.

På Hjortholm kostskole arbejder vi ud fra tilgangen "Low arousel" eller afstemt pædagogik. Metoden er konfliktnedtrappende og har blandt andet fokus på, ikke blot barnet eller den unges, men i høj grad også den voksnes nervesystem

I konfliktsituationer skal vi voksne smitte med RO og give barnet eller den unge den selvkontrol, de for en stund har mistet, tilbage.

På Hjortholm kostskole ser vi al adfærd som kommunikation