Familiedag

Så indbydes der til den årlige familiedag på Hjortholm

 

Programmet bliver sådan:

14.30. Ankomst.

14.45. Kort forældremøde i spisesalen for forældre og afdelingsledere. Jeg vil opfordre til, at I hver især tænker på, om I vil være med i forældrerådet. Der skal vælges to fra hvert hus og evt. en fra Ungegruppen. Forældrerådet vil give en kort introduktion til, hvad arbejdet indebærer.

Der vil være samtaler i skolen i løbet af eftermiddagen, hvor der bliver lejlighed til at tale med lærerne om, hvordan det går i skolen.

Samvær i børnehusene, hvor personalet er til stede, vil fylde resten af eftermiddagen.

16.00.  Rundbold for alle på boldbanen.

17.30 Spisning i børnehusene.

18.30. Hjemrejse og god weekend