Familiedag

Så indbydes der til den årlige familiedag på Hjortholm

 

Programmet forventes således:

14.30 - 17.00 Vi mødes i bogrupperne, hvor der er arrangeret forskellige aktiviteter

15.00 - 17.00 Skole/hjem samtaler 

17.00 Forældremøde i spisesalen 

17.30 - 18.30 Spisning i bogrupperne 

18.30.  Hjemrejse og god weekend