Bestyrelsen

Moderne institution
Institutionens bestyrelse arbejder målrettet på at Hjortholm Kostskole er en moderne institution, der lever op til de krav anbringende myndigheder har til anbringelse af børn uden for hjemmet.

Historiske rødder.

Dette sker i respekt for institutionens historie som en børneinstitution, der var blandt de allerførste i landet, og som har samlet en meget bred og alsidig viden om de særlige problemstillinger, der knytter sig til målgruppen.

Bestyrelsen er sammensat af personer, der samlet set dækker et bredt kompetenceområde og ud fra et princip om, at beliggenhedskommune og driftsherre er repræsenteret i bestyrelsen.

 
Kathrine Ersted Sørensen
Formand for bestyrelsen