Medlemmer af bestyrelsen

Medlemmer
Bestyrelsen består af:
Formand Kathrine Ersted Sørensen, Dagtilbudschef
Næstformand Sigurd Brønnum, Skoleleder
Rikke Ludvigsen, Socialrådgiver
Daniel Lillerøi, Citychef (Næstved Kommune)
Michael Fenger (Gentofte Kommune)

Birthe Koziel, medarbejderrepræsentant med observatørstatus

 

Bestyrelsen kan kontaktes via mailadressen hjortholm-kostskole@gentofte.dk