Døgnophold

For socialt udsatte børn og unge, der både bor og går i skole på Hjortholm

På Hjortholm kosteskole har børn og unge deres eget værelse og en primærpædagog, der den voksne der hjælper med praktisk ting og altid lytter og giver råd. 

På Hjortholm kostskole arbejder vi ud fra hensynet til alders-og udviklingsniveau. Derfor er bo-grupperne inddelt i aldergruppe, hvor hver af dem er delt op i to mindre grupper af 5-6 børn.

Enø 6-12 år
Hverdagen er voksenstruktureret med balance mellem aktiviteter-pauser-lektier. Vi er deltagende i hinandens udvikling. Børnene inviteres ind i en
kultur kendetegnet ved leg og andre udviklende aktiviteter.

Fokus er på den tætte relation samt nærvær i små miljøer,med træning i at indgå i større arenaer som eksempelvis
vores børnemøde hver 14. dag.

Sprogø & Sejrø 13-18 år
Vi støtter de unge i at reflektere over deres færden i verden og træffe de gode valg for dem selv. Når de unge kommer retur
fra skole og ungdomsuddannelser, planlægges eftermiddag og aften i samarbejde mellem pædagogerne og de unge. Der er mulighed for pauser, spil og aktiviteter i huset, ture ud af huset og hjælp til lektier og personlige ting.

Der er mulighed for en fortrolig snak med en pædagog, når
tanker og udfordringer presser sig på.