Elevråd

Skriv din tekst her...

Elevrådet har til formål at;

Sikre at eleverne på Hjortholm Kostskole inddrages i de forhold, der vedrører deres liv og dagligdag på Hjortholm Kostskole og at eleverne bliver hørt i alle spørgsmål, der påvirker deres hverdag på det generelle plan.

Elevrådet skal medvirke til at sikre børnenes oplevelse af, at de har ret til at blive hørt og ret til at have indflydelse.