Mission

Hjortholm Kostskoles mission er
at være en døgninstitution, der tilbyder udviklende ophold og undervisning i døgn- eller dagtilbud til børn og unge med psykosociale og indlæringsmæssige vanskeligheder.

Udvikle og tilbyde produkter
Hjortholm Kostskoles mission er endvidere at udvikle og tilbyde produkter indenfor områder, der kan afledes af primæropgaven – herunder tilbud om kursusvirksomhed indenfor fagområdet.

Styrke sociale færdigheder
Den behandlingsmæssige indsats skal styrke børnenes sociale færdigheder på baggrund af en planlagt og målrettet indsats i et pædagogisk miljø, hvor barnet kan udvikle sig personlighedsmæssigt, følelsesmæssigt, socialt, psykisk og fysisk.

Optimere intellektuelle ressourcer
Den undervisningsmæssige indsats skal optimere børnenes intellektuelle ressourcer. Den skal tilrettelægges efter Folkeskoleloven og være tilrettelagt, så den tilgodeser børnenes individuelle indlæringsvanskeligheder.

Behandlingsplaner
Undervisningen skal ske i overensstemmelse med de udviklingsplaner, der er lagt for det enkelte barn. Dette sker i nært samarbejde imellem lærere og pædagoger.

Udbrede kendskabet
Hjortholm Kostskole skal i sin virksomhed arbejde på at udbrede kendskabet til den faglighed, der ligger bag behandlings- og undervisningsarbejdet på anbringelsesområdet.

Dette skal være en aktiv del af arbejdet på Hjortholm og kan foregå via artikler og foredrag mv. rettet mod såvel faglige som ikke faglige målgrupper.

Tilpasse sig nye krav og ønsker
Hjortholm Kostskole skal kunne modsvare samfundets anbringelsesbehov indenfor målgruppen.

I den forbindelse skal institutionen i respekt for den kerneopgave, der er blevet løst på Hjortholm siden 1833, kunne tilpasse sig nye krav og ønsker fra anbringende myndigheder.