Skolen på Hjortholm.

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra folkeskoleloven, udbyder det vejlende timeantal, hele fagrækken og arbejder ud fra fælles mål. Fælles for vores elever er en række uheldige oplevelser i mødet med skolesystemet - vi giver dem positive møder med læring.

Skolen på Hjortholm

Hjortholm skole udbyder vidtgående specialundervisning og dagbehandling til piger og drenge i den skolepligtige alder og rummer elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser og elever, vis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold.

 

Der er små klassestørrelser med to- lærerordning i alle lektioner og undervisningens indhold er nøje tilpasset den enkelte elev. Vi har særlig ekspertise i afdækning af ordblindhed og arbejder med LST.

Det faglige niveau svinger meget i klasserne, men udgangspunktet er, at eleverne har de fleste timer i deres stamklasse, hvor de undervises sammen.

Når eleverne starter bliver de testet, så vi kan vurdere, hvor de er nået til, og hvordan vi bedst kan møde dem, med en undervisning der er tilrettelagt mht. elevernes særlige behov.

  

Vi har positive forventninger til elevernes faglig udvikling og vægter frisk luft, bevægelse og leg højt i undervisningen. 

Vi har differentieret undervisningstilgang og bruger en del  IT i undervisningen, så alle elever får stillet en bærbar computer til rådighed, og i alle vores klasselokaler er der Smartboards. Desuden har vi en biograf, hvor vi kan se film, teater og multimedieproduktioner.

   

Skolen på Hjortholm arbejder i et anerkendende miljø og med genkendelighed, struktur, afskærmning, individuelle rum og ud fra det enkelte barns elevplan

Lærerne uddannes løbende i systemisk tænkning og deltager i Hjortholm kostskoles interne uddannelse, hvor emner som low arousel, konflikthåndtering og andre emner foldes ud.

 

Alle elever forlader Hjortholm skole med et afgangsbevis og/eller en uddannelsesplan.

 


Undervisningstilbuddet indeholder:

 • Vidtgående specialundervisning i små hold.
 • Vejledende timetal i alle fag.
 • Alle fag på de rette klassetrin.
 • Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.
 • Udarbejdelse af årlige skoleudtalelser.
 • Udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) til brug for den årlige revisitation.
 • Læsevejleder.
 • Relevante faglige tests.
 • Nationale tests.
 • Intensiv anvendelse af IT i undervisningen og egen bærbar pc.
 • Forældresamarbejde/konsultation.
 • UU-vejledning for de store elever.
 • Et dagligt måltid og frugt i skolen.
 • Alle elever tilknyttes en primær lærer

Skole/Forældre samarbejde

Skole og forældre har forskellige opgaver i forhold til barnet og det er vigtigt at stræbe efter en gensidig respekt, som gør det muligt at mødes med et fælles fokus på barnets mål for udvikling. Derfor vægter vi en positiv og jævnlig kontakt med barnets hjem/forældre og inddrager i videst muligt omfang forældre i deres barns faglige og sociale udvikling.