Skemaer

På skolen bruger vi Docendo til skemalægning af børn og unges skoledag. Hver klasse har deres skema, hvor det er overskueligt at se, hvilket fag og hvilken lærer, man skal have i de enkelte timer