Værdigrundlag

Hjortholms værdigrundlag er baseret på følgende centrale værdier:

Værdierne
skal internt og i omverdenen understøtte missionen og for alle ansatte være et bærende element, der er medvirkende til at nå Hjortholms vision og opfylde de strategiske målsætninger.

Værdigrundlaget skal afstikke rammerne for de holdninger, som ledelse og medarbejdere agerer efter, og de handlinger der udføres, for at sikre den fortsatte udvikling af Hjortholm Kostskole, som en fagligt og personligt inspirerende arbejdsplads, der er i stand til at tilpasse sig ændrede forhold internt og i omverdenen.

Ansvarlighed
Vi udviser ansvarlighed, når vi vedkender os et personligt ansvar for at opnå den bedste løsning i enhver given situation. Vi har alle ansvar for at tage vare på egen og andres udvikling. Det betyder blandt andet, at vi i det daglige arbejder sammen om at nå de mål, der er sat, samt giver og modtager konstruktiv feedback.

Troværdighed
Vi vil respektere indgåede aftaler, hvilket betyder, at vi i det daglige arbejde vil gøre vores yderste for at opfylde disse. Vi vil være kendte for, at vi gør det, vi siger, vi gør, som en forudsætning for at skabe tillid.

Anerkendelse
Som medarbejder på Hjortholm Kostskole vil vi bestræbe os på, at al dialog har et anerkendende udgangspunkt.

Det betyder, at vi møder andre mennesker med respekt og nysgerrighed, og giver mulighed for, at andre kan føle sig set, hørt, forstået og værdsat.

Vi er opmærksomme på, at selvværd blandt andet udvikles ved at fokusere på de positive sider, og vi har derfor alle ansvar for at fortælle den gode historie.

Trivsel og omsorg
Som medarbejder på Hjortholm Kostskole har vi alle et fælles ansvar for at skabe ”den gode arbejdsdag”.

Det betyder blandt andet, at vi ønsker at drage omsorg for hinanden samt vægte tolerance og humor højt.

Vi tilstræber at have en positiv og uformel omgangstone. For at få det bedst mulige kollegiale miljø vægter vi sociale arrangementer højt.

God trivsel for den enkelte søger vi at skabe gennem fleksible arbejdsforhold og faglige udfordringer. Vores mål er at have et godt psykisk arbejdsmiljø.

Faglighed
Vi vil være kendte for en høj faglighed, herunder være bevidste om den faglighed, vi udøver, og de resultater, vi opnår.

Det betyder, at vi løbende udvikler vores kompetencer via intern og ekstern supervision samt uddannelse. Vi tilstræber at være kreative og fleksible i vores opgaveløsning.

Samarbejde
Vi skaber det bedste samarbejde ud fra klare fælles mål, som vi dagligt støtter hinanden i at nå.

Det betyder, at vi inddrager hinanden og samarbejder på tværs i institutionen samt gør brug af hinandens kompetencer.

Vi er alle ansvarlige for at være loyale og engagerede i vores arbejdsplads og for vores kollegaer, for at samarbejdet kan fungere optimalt.