Hjortholm WeekendHotel

WeekendHotellet på Hjortholm er et socialpædagogisk aflastningstilbud til børn og unge med særligt udfordringer

Hjortholm Weekendhotel er en institution, skabt til at give børn og unge en række gode oplevelser, og i et nyt miljø med socialpædagogisk støtte i en struktureret hverdag.

Vores formål er at støtte op om den enkeltes udvikling, både socialt, følelsesmæssigt og fagligt. Vi tilbyder rummelighed, samspil, udviklende aktiviteter og ikke mindst inkluderende fælleskaber i en fagkompetent kontekst. Lektiehjælp og tid til en snak har vi altid rum til at give.

Børn og unge i weekendhotellet vil få nye erfaringer med at få kammeratskab og fælles liv til at fungere. Vi vil sammen øve os i at få øje på, oparbejde og træne vigtige sociale
værktøjer til gavn videre i tilværelsen.

Aktivitet og dagsramme
På Hjortholm Weekendhotel får børn og unge et frirum fra hverdagen, i genkendelige rammer og med en tydelig struktur for dag,eftermiddag og aften.

Hvert barn og ung har deres eget værelse at trække sig tilbage på, ud fra behov og ved sengetid.

Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid og udeliv med røde kinder til følge. Hver dag er der aktiviteter både inde og ude. Ideer, ønsker og input til sjove oplevelser deler vi med hinanden og alle aktiviteter tilpasses med hensyn til både individet og
fællesskabet.

I weekendhotellet er der plads til DIG, lige som du er.

Vi ser adfærd som invitationer og er altid på jagt efter de uanede muligheder. Vi tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man KAN.