Forældreråd

Forældrerådet informerer

Forældrerådet på Hjortholm Kostskole er et samarbejdsorgan, der skal være med til at sikre de bedst mulige forhold omkring børnene. Forældrerådet kan rådgive ledelsen og formidle forældresynspunkter, der har betydning for børnenes ophold og for samarbejdet mellem skole og forældre.

Forældrerådet ved Hjortholm Kostskole er sammensat af to repræsentanter fra hver bogruppe. Der er valg til forældrerådet på den årlige forældredag.

Både repræsentant og suppleant deltager i møderne.

På møderne sikres det, at forældrerådet er godt orienteret om forhold, der har betydning for den gensidige forståelse mellem skole og forældre. Det kan dreje sig om pædagogiske tiltag, om praktiske forhold for børnene, om skoleforhold og om økonomi. Der drøftes ikke sager om enkeltpersoner på forældrerådets møder.

Forældrerådet står for at informere den samlede forældregruppe om sine aktiviteter, og forældrerådet står til rådighed for henvendelser i sager, som andre forældre har behov for at få drøftet.

Du kan bruge forældrerådet til formidling af ønsker og forslag, som du mener kan have interesse for alle forældre til børn på kostskolen.

Du kan bruge forældrerådet som dit talerør, når du har sager, der vedrører dit barn, og som du gerne vil have hjælp til at få løst.

Forældrerådet mødes mindst 4 gange årligt.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med forældrerådet, kan du altid ringe på skolens hovednummer 30 10 07 00, hvor du kan få de relevante kontaktoplysninger.