Personaleinfo

 

På Hjortholm Kostskole er der ansat et bredt udsnit af personalefunktioner.

Personalet arbejder i 3 forskellige grupper:

Teknisk og administrativt personale (TAP-gruppen), Lærer-gruppen og Pædagog-gruppen.  

Se organisationsdiagram

Personalet er løbende igang med en intern uddannelse med såvel interne som eksterne undervisere. Undervisningen er tilrettelagt, så den modsvarer den specifikke personalegruppe og de arbejdsområder, som deres hverdag omhandler.

Sideløbende med den interne undervisning deltager personalet i relevante eksterne kurser.