Lærerstuderende

Hjortholm Kostskole modtager lærerstuderende i praktik.

Det er en forudsætning for at komme i praktik på Hjortholm Kostskole, at den lærerstuderende har været til samtale med praktiklæreren vedrørende, undervisningen af elever med særlige behov.

Den lærerstuderende er ansvarlig for samarbejdet med praktiklæreren og de medstuderende tilrettelægger sit praktikstudium i henhold til studieordningens bestemmelser.

Praktiklæreren er den pædagogisk ansvarlige i henhold til skolens og seminariets bestemmelser og er den lærerstuderendes vejleder, generelt og specielt vedrørende planlægning af undervisning og efterbehandling af undervisning = ”vejledningstimer”, jf. seminariets materiale herom.

Skolelederen er den lokalt ansvarlige for praktikkens planlægning og gennemførelse.

Seminarielæreren er den lærerstuderendes faglige vejleder.

Seminariets praktikledere er de overordnet ansvarlige for praktikken.