Bestyrelsen

Institutionens bestyrelse arbejder målrettet på at Hjortholm kostskole er en moderne institution, der lever op til de krav anbringende myndigheder har til anbringelse af børn uden for hjemmet.

Historiske rødder

Bestyrelsens arbejde for Hjortholm kostskole er en moderne institution, sker i respekt for institutionens historie som en børneinstitution, der var blandt de allerførste i landet, og som har samlet en meget bred og alsidig viden om de særlige problemstillinger, der knytter sig til målgruppen.

Bestyrelsen er sammensat af personer, der samlet set dækker et bredt kompetenceområde og ud fra et princip om, at beliggenhedskommune og driftsherre er repræsenteret i bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Kathrine Ersted Sørensen
Formand for bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand Kathrine Ersted Sørensen, Børne og ungechef, Vallensbæk kommune 
Næstformand  Sigurd Brønnum, Skoleleder, Odsherred kommune 
Medlem 
Medlem   Daniel Lillerøi, Direktør Næstved cityforening 
Medlem   Anders-Peter Østergaard, Direktør, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid Gentofte kommune 
Medlem  Birthe Koziel, medarbejderrepræsentant med observatørstatus

Bestyrelsen kan kontaktes via mailadressen hjortholm-kostskole@gentofte.dk