Dagbehandling

Dagskole og dagbehandling

Hjortholm Kostskole udbyder – som dagtilbud - vidtgående specialundervisning og dagbehandling.

Over de seneste år har vi udviklet et koncept for vores specialundervisningstilbud, der fuldt ud matcher folkeskolelovens krav, som både matcher dag- og døgnelever.

Skoletilbuddet er under tilsyn af Næstved Kommune, der i sin seneste tilsynsrapport konstaterer, at vi giver et undervisningstilbud til normalt begavede børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, der er af høj kvalitet.

Vi kan tilbyde et undervisningstilbud, der indeholder:

 • Vidtgående specialundervisning på små hold.
 • Vejledende timetal i alle fag.
 • Alle fag på de rette klassetrin.
 • Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.
 • Udarbejdelse af årlige skoleudtalelser.
 • Udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) til brug for den årlige revisitation.
 • Læsevejleder.
 • Relevante faglige tests.
 • Nationale tests.
 • Intensiv anvendelse af IT i undervisningen og egen bærbar pc.
 • Forældresamarbejde/konsultation.
 • UU-vejledning for de store elever.
 • Et dagligt måltid og frugt i skolen.

Større psykologiske udredninger og testninger kan tilkøbes.

Dagbehandling.

For de elever, der har behov for et tilbud udover undervisningstiden, kan der tilbydes et mere omfattende heldagstilbud, der udover undervisning omfatter:

 • Eleven tilknyttes et af børnehusene i tidsrummet efter skoletid til kl. 16.30 (eller efter aftale).
 • Eleven får sit eget værelse.
 • Eleven får en primærpædagog.
 • Der udarbejdes en konkret udviklingsplan (behandlingsplan) på baggrund af den kommunale handleplan. Planen afstemmes med sagsbehandler.
 • Der udarbejdes årlig statusrapport.
 • Der afholdes kontaktmøder med sagsbehandler.
 • Der afholdes et årligt statusmøde, hvor forældre, sagsbehandler og PPR medarbejder deltager.
 • Eleven deltager i børnehusets årlige ferieture, hvis det ønskes.
 • Eleven får mad i børnehuset.

Som en yderligere service kan vi tilbyde en række tilkøbsydelser, der i givet fald skal aftales konkret:

 • Transport til og fra skole.
 • Psykologisk udredning.
 • Aflastning i weekends.
 • Længere aflastningsophold i op til 1 måned.
 • Forældresupervision/familiecoaching.