Tilsynsrapport

Hjortholm kostskole modtager tilsyn i vores døgntilbud, skoletilbud og i vores køkken. Vi betragter tilsynsrapporterne og møderne med de forskellige tilsynsgående, som gode værktøjer for at bevare et kontinuerligt arbejde af god kvalitet.

 

Socialtilsyn (Døgnområdet) 

Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Socialtilsynet har til opgave at godkende og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med alle plejefamilier og tilbud på det sociale område i Danmark. Tilsynsrapporterne dannes på baggrund af besøg, der er varslet, opfølgende eller uanmeldt. 

 Tilsynsrapporter for Hjortholm kostskole, kan ses her:

Tilsyn 2021 

Tilsyn 2020 

Tilsyn 2019

Tilsyn 2018

 

Børne - og undervisningsministeriet (Skole)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med Undervisningsministeriets uddannelser, institutioner og øvrig tilskudsforvaltning. Tilsynet er med fokus på kvalitet i folkeskolen og omfatter den faglige kvalitet, undervisningstid og minimumstal. Tilsynene er risikobaseret og dialogbaseret.

Tilsynsrapporter for Hjortholm skole kan ses her:

Tilsynsrapport skoleår 2018/2019

Tilsynsrapport skoleår 2019/2020

Tilsynsrapport skoleår 2020/2021

 

Fødevarestyrelsen (Hjortholm køkken)

Fødevarestyrelsen har ansvar for, at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevareområdet. Det betyder, at Fødevarestyrelsen har fokus på hele fødevarekæden og de virksomheder, interessenter og aktører, som er knyttet til den. Den kontrol, der udføres af Fødevarestyrelsen, har baggrund bl.a. i EU regler og danske love og bekendtgørelser, samt en fælles kontrolstrategi for Miljø- og Fødevareministeriet. Når den tilsynsførende kommer på kontrolbesøg, sker det uanmeldt – dvs. at kontrollen kommer uden varsel.

Under kontrolbesøget sker følgende:

  • Kontrol af din egenkontrol
  • Gennemgang af din virksomhed – lokaler, maskiner og varer
  • Kontrol af dine papirer

Tilsynsrapport for Hjortholm køkken kan ses her:

 Se kontrolrapport