Undervisning


Hjortholm Kostskole er organiseret, så skoledagen kan sammenlignes med almen området.

 

På Hjortholm Kostskole tilrettelægges undervisningen efter folkeskoleloven.  Der udbydes det vejledende timetal, hele fagrækken og arbejdes ud fra fælles mål.

Målet er, at alle elever afslutter med folkeskolens afgangsprøve og en uddannelsesplan.

 

Eleverne er normalt begavede børn med særlige behov. De lever typisk med psykosociale vanskeligheder og nogle har tillige ADHD ofte i kombination med andre indlæringsmæssige vanskeligheder.
 

Vi arbejder i en anerkendende og systemisk forståelsesramme og vi tager udgangspunkt i elevernes kompetencer og potentialer.

Vi er overbeviste om, at eleverne gør det bedste, de kan i den givne situation og at læring foregår i relationer. 

 

Vi arbejder hele vejen rundt om eleverne. Derfor har vi også meget fokus på at samarbejde med forældrene og børnenes øvrige netværk.

 

 

Skolen har små klasser med 4-8 elever på hver årgang (1. til 9. klassetrin). Der er tolærersystem i samtlige lektioner og lærerne er linjefagsuddannede.

 

Det faglige niveau svinger meget i klasserne, men udgangspunktet er, at eleverne har de fleste timer i deres stamklasse, hvor de undervises sammen.

 

Vi bruger meget IT i undervisningen, så alle elever får stillet en bærbar computer til rådighed, og i alle vores klasselokaler er der Smartboards. Desuden har vi en biograf, hvor vi kan se film, teater og multimedieproduktioner.

 

Når eleverne starter bliver de testet, så vi kan vurdere, hvor de er nået til, og hvordan vi bedst kan møde dem, med en undervisning der er tilrettelagt mht. elevernes særlige behov.