Forældresamarbejde

På Hjortholm anser vi forældre og familier som en vigtig del af børn og unges anbringelse, fordi det øger muligheden for at anbringelsen bliver en succes