Fødevaretilsynet

Køkkenet på Hjortholm kostskole modtager kontrolbesøg fra fødevarekontrollen årligt 

 

 

Skoleleder - konstitueret viceforstander
Henrik Hansen
Telefon: 30 10 07 04
Mail: hhan@gentofte.dk

 

 

       
 

Lærer
Alëna Petersen
Mail: appn@gentofte.dk

 

Lærer
Christel Sehested
Mail: cmhs@gentofte.dk

 

       
 

Lærer
Mads Schandorph Clausen 
Mail: mscc@gentofte.dk

 

Lærer
Morten Hansen
Mail: mlta@gentofte.dk

       
 

Lærer
Nicolas Knudsen 
Mail: niu@gentofte.dk

 

Lærer
Pia Pedersen
Mail: pipe@gentofte.dk

       
 

Skolepædagog
Rune Kirchhof
Mail: RKC@gentofte.dk

 

Lærer
Teit Würtz
Mail: twu@gentofte.dk