Sagsbehandlere


Hjortholm kostskole samarbejder med mange kommuner i Danmark.

Vi er meget fokuserede på en flydende og ordentlig visitationsproces, hvor børn og unges individuelle behov er omdrejningspunktet. Så barnet eller den unge sikres det rigtige match ved første placering.

Derfor laver Hjortholms pædagoger, ledelse og psykolog altid en visitations-tilbagemelding til visiterende sagsbehandler. Det sker både når der er match og når det vurderes at et barn eller ung, har behov for et andet tilbud og rammer end Hjortholm kan tilbyde.