Socialtilsyn


Godkendelse pr 3/6-2021

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin
godkendelse jf. lov om social service §66, stk. 1, nr. 7 med i alt 44 pladser fordelt på to afdelinger og beliggende i fire forskellige bo-enheder i hver
sin bygning.

I afdeling Døgntilbud (med bo-enhederne Enø, Sejerø og Sprogø)
38 pladser efter SEL §66, stk. 1, nr. 7.
Aldersgruppen er 6-18 år.

I afdeling Weekendhotellet
6 pladser efter SEL § 66, stk. 1, nr. 7.
Aldersgruppen er 8-16 år.